Thẻ tín dụng FE Credit: Lợi ích, điều kiện & thủ tục mở thẻ

Thẻ tín dụng FE Credit là gì? Các loại thẻ FE Credit

Hiện nay, thẻ tín dụng FE Credit hay còn được gọi với cái tên thẻ tín dụng trả góp FE Credit có 2 loại đó là thẻ tín dụng FE Credit Plus và thẻ tín dụng FE Credit hạng vàng. Tuy nhiên thẻ hạng vàng chỉ phát hành cho những khách hàng trước đó đã có 1 khoản tín dụng của FE Credit và là khách VIP mới được cấp thẻ.

Trong đó, FE Credit Plus lại được chia làm hai dòng là: Thẻ tín dụng FE Credit Plus thường hay còn gọi là thẻ tín dụng FE Credit Classic và thẻ tín dụng FE Credit Plus Selfie. Hai dòng này chỉ khác nhau về hình dáng của thẻ, còn các đặc tính thì giống nhau.

Thẻ tín dụng FE Credit Plus

 • Hạn mức thanh toán/lần: tối đa 15,000,000.
 • Hạn mức rút tiền mặt/lần: tối đa 15,000,000 nhưng không vượt quá mức quy định của ngân hàng chủ quản ATM.
 • Hạn mức giao dịch trực tuyến/lần: tối đa 10,000,000.
 • Hạn mức thanh toán/ngày: Tối đa 36,000,000 nhưng không quá 10 lần/ngày.
 • Hạn mức rút tiền mặt/ngày: Tối đa 24,000,000 nhưng không quá 10 lần/ngày.
 • Hạn mức giao dịch trực tuyến/ngày: tối đa 15,000,000 nhưng không quá 5 lần/ngày.
Thẻ tín dụng FE Credit Plus
Thẻ tín dụng FE Credit Plus

Xem thêm>>> Số tổng đài FE Credit mới nhất Phí và lệ phí thẻ tín dụng FE Credit

 • Phí đăng ký Thẻ thường: miễn phí.
 • Phí đăng ký Thẻ Selfie: 20.000 VNĐ.
 • Phí thường niên: 210.000 VNĐ.
 • Phí thay thế Thẻ chuẩn: 100,000 VNĐ.
 • Phí thay thế Thẻ Selfie: 120.000 VNĐ.
 • Phí thất lạc thẻ: miễn phí.
 • Phí cấp lại PIN: 50,000 VNĐ.
 • Phí ứng tiền mặt tại ATM: 2.5% số tiền mặt ứng trước. Tối thiểu 75.000 VNĐ.
 • Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch): 4% giá trị giao dịch.
 • Phí chậm thanh toán: 3% trên tổng số dư nợ Thẻ, tối thiểu 100.000 VNĐ.
 • Phí vượt hạn mức: 4% tổng số tiền vượt hạn mức, tối thiếu 99.000 VNĐ.
 • Phí tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai): 100.000/yêu cầu.
 • Xác nhận tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ: 100.000/yêu cầu.
 • Phí xử lý giao dịch: 12.000VNĐ/kỳ sao kê có phát sinh dư nợ.
 • Phí tin nhắn cho Khách hàng đăng ký email với FE CREDIT: 10.000 VND/ tháng.
 • Phí tất toán trước hạn: 4% trên khoản trả góp còn lại (**).
 • Phí tin nhắn cho Khách hàng không đăng ký email với FE CREDIT: 15.000 VND/ tháng.
 • Phí giao dịch: 0.2% giá trị giao dịch (**).
 • Phí đăng ký ưu đãi: từ 2.99% đến 4.99% giá trị giao dịch (*) (**).

(*): Phí này sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 10/09/2020.

(**) Áp dụng cho các giao dịch ứng tiền không tại ATM.

Lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng FE Credit

 • Lãi suất trong hạn 4.08%/tháng.
 • Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ): 45 ngày

4. Cấp sao kê tài khoản/bản sao hóa đơn 

 • Sao kê hàng tháng: Miễn phí.
 • Cấp lại sao kê (qua đường bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát): 100.000/bản.
 • Cấp bản sao hóa đơn: 100.000/hóa đơn.

Bảo hiểm

Phí bảo hiểm hàng năm: 4.3% hạn mức tín dụng.

Thanh toán thẻ

 • Ngày sao kê: Ngày 20 hoặc ngày 25 hàng tháng.
 • Ngày đến hạn thanh toán: 15 ngày sau sao kê.
 • Khoản thanh toán tối thiểu: 2% (tối thiểu 50.000 VNĐ) dư nợ gốc + Tổng phí và Lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng.

Thẻ tín dụng FE Credit Gold

 • Hạn mức thanh toán/lần: tối đa 20,000,000.
 • Hạn mức rút tiền mặt/lần: tối đa 20,000,000 nhưng không vượt quá mức quy định của ngân hàng chủ quản ATM.
 • Hạn mức giao dịch trực tuyến/lần: tối đa 10,000,000.
 • Hạn mức thanh toán/ngày: Tối đa 50,000,000 nhưng không quá 12 lần/ngày.
 • Hạn mức rút tiền mặt/ngày: Tối đa 36,000,000 nhưng không quá 12 lần/ngày.
 • Hạn mức giao dịch trực tuyến/ngày: tối đa 20,000,000 nhưng không quá 5 lần/ngày.

Hướng dẫn mởThẻ tín dụng FE Credit Gold
Hướng dẫn mởThẻ tín dụng FE Credit Gold

 • Phí thường niên: 210,000 VNĐ.
 • Phí thất lạc thẻ: miễn phí.
 • Phí cấp lại PIN: 50,000.
 • Phí ứng tiền mặt tại ATM: 2.5% số tiền mặt ứng trước. Tối thiểu 75.000 VNĐ.
 • Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch): 4% giá trị giao dịch.
 • Phí chậm thanh toán: 3% trên Tổng số dư nợ Thẻ. Tối thiểu 100.000 VNĐ.
 • Phí vượt hạn mức: 4% tổng số tiền vượt hạn mức. Tối thiểu 99.000 VNĐ.
 • Phí tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai): 100.000/yêu cầu.
 • Xác nhận tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ: 100.000/yêu cầu.
 • Phí xử lý giao dịch: 12.000VNĐ/kỳ sao kê có phát sinh dư nợ.
 • Phí tin nhắn cho Khách hàng đăng ký email với FE CREDIT: 10.000 VND/ tháng.
 • Phí tất toán trước hạn: 4% trên khoản trả góp còn lại (**).
 • Phí tin nhắn cho Khách hàng không đăng ký email với FE CREDIT: 15.000 VND/ tháng.
 • Phí giao dịch: 0.2% giá trị giao dịch (**).
 • Phí đăng ký ưu đãi: từ 2.99% đến 4.99% giá trị giao dịch (*) (**)

(*): Phí này sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 10/09/2020.

(**) Áp dụng cho các giao dịch ứng tiền không tại ATM.

 • Lãi suất hạn trong hạn: 3.08%/ tháng.
 • Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với giao dịch mua sắm hàng hóa/dịch vụ): 45 ngày.

Cấp sao kê tài khoản/bản sao hóa đơn 

 • Sao kê hàng tháng: Miễn phí.
 • Cấp lại sao kê (qua đường bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát): 100.000/bản.
 • Cấp bản sao hóa đơn: 100.000/hóa đơn.

Bảo hiểm thẻ tín dụng FE Credit

Phí bảo hiểm hàng năm: 4.3% hạn mức tín dụng.

Thanh toán thẻ tín dụng FE Credit

 • Ngày sao kê: Ngày 20 hoặc ngày 25 hàng tháng.
 • Ngày đến hạn thanh toán: 15 ngày sau sao kê.
 • Khoản thanh toán tối thiểu: 2% (tối thiểu 50.000 VNĐ) dư nợ gốc + Tổng phí và Lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng.

Điều kiện mở thẻ tín dụng FE Credit

 • Khách hàng nằm trong độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi.
 • Đang cư trú và làm việc trên địa bàn có chi nhánh hỗ trợ làm việc của FE Credit.
 • Khách hàng đi làm hưởng lương (nhận lương tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng đều được) và có nguồn thu nhập từ lương tối thiểu 3 triệu đồng/tháng

Có thể thấy, điều kiện mở thẻ tín dụng FE Credit khá đơn giản, bạn không cần phải chứng minh thu nhập quá phức tạp và mức lương yêu cầu mở thẻ khá thấp so với các ngân hàng hay tổ chức tín dụng khác.

Đối tượng mở thẻ tín dụng FE Credit

Điều kiện mở thẻ tín dụng FE Credit đơn giản
Điều kiện mở thẻ tín dụng FE Credit đơn giản

Những khách hàng thuộc 1 trong số những đối tượng trên, nếu hiện tại không có khoản tín dụng nào tại FE Credit (bao gồm cả trả góp và vay tiền mặt), không có nợ xấu/nợ cần chú ý thì có thể làm hồ sơ mở thẻ.

Quy trình làm thẻ tín dụng FE Credit

Thông thường, bạn sẽ được cấp thẻ tín dụng FE Credit ngay sau khi bạn thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình sau: 

 • Bước 1: Liên hệ tư vấn

Nếu bạn là một khách hàng cần mở thẻ tín dụng FE Credit, bạn có thể liên hệ với nhân viên tín dụng của FE Credit tại các chi nhánh hoặc gọi đến tổng đài 1900 để được hỗ trợ mở thẻ cho bạn.

 • Bước 2: Nhân viên tư vấn kiểm tra điều kiện mở thẻ của khách hàng

Nhân viên tư vấn sẽ sử dụng một số công cụ để kiểm tra tình trạng tín dụng của bạn đối với FE Credit cũng như lịch sử tín dụng của bạn trên hệ thống kiểm tra tập trung của ngân hàng Nhà nước. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia mở thẻ cùng FE Credit, bạn sẽ được nhân viên liên hệ.

 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ mở thẻ

Nếu bạn đủ điều kiện mở thẻ, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ và hỗ trợ bạn hoàn thành thủ tục giấy tờ cần thiết để có thể gửi lên hệ thống FE Credit hồ sơ mở thẻ tín dụng cho bạn. Sau khi bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bạn sẽ được nhân viên tư vấn hẹn gặp để ký vào đơn đề nghị mở thẻ.

 • Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ của bạn sau khi hoàn chỉnh sẽ được nhân viên tư vấn đưa lên hệ thống của FE Credit, tại đây, bộ phận thẩm định hồ sơ sẽ xem xét hồ sơ mở thẻ của bạn. 

Nếu hồ sơ bạn bị thiếu hoặc chưa rõ ràng, bộ phận thẩm định sẽ gửi hồ sơ của bạn về lại cho tư vấn. Lúc này tư vấn có trách nhiệm liên hệ với bạn để bổ sung thông tin cho đầy đủ theo yêu cầu.

Nếu hồ sơ của bạn đầy đủ và chính xác, bộ phận của FE Credit sẽ gọi điện để cho bạn và người tham chiếu để kiểm tra xác thực thông tin mà bạn đã cung cấp trên đơn đề nghị mở thẻ. Vượt qua vòng này, bộ phận thẩm định sẽ gọi bạn một lần nữa để hẹn bạn thẩm định tại nhà. Công việc này mục đích chủ yếu là xem xét các giấy tờ mà bạn đã cung cấp cho tư vấn cũng như xem xét tình trạng kinh tế của bạn.

 • Bước 5: Phê duyệt khoản tín dụng

Người chịu trách nhiệm phê duyệt khoản vay sẽ xem xét hồ sơ của bạn sau khi nhận được phản hồi từ bộ phận thẩm định. Sau đó họ sẽ quyết định cấp cho bạn một khoản tín dụng. Lúc này FE Credit sẽ gọi điện thoại cho bạn để hỏi ý kiến của bạn về việc nhằm mục đích chốt khoản tín dụng đó. Lưu ý là bạn chỉ có thể đồng ý với nó hoặc hủy bỏ đề nghị mở thẻ chứ không thể thay đổi được số tiền hạn mức mà bộ phận phê duyệt đã chốt.

 • Bước 6: Chờ nhận thẻ

Sau khi bạn đồng ý với khoản tín dụng được cấp, lúc này FE Credit sẽ có trách nhiệm hoàn thành thẻ tín dụng và gửi về địa chỉ bạn đã đăng ký hoặc gửi nó cho tư vấn (người đã làm hồ sơ cho bạn), sẽ tốn vài ngày cho việc này và bạn chỉ cần chờ đợi để nhận thẻ.

 • Bước 7: Kích hoạt và sử dụng thẻ

Khi nhận được thẻ  tín dụng của mình, để có thể sử dụng nó bạn cần phải kích hoạt thẻ. Việc này bạn có thể nhờ nhân viên tư vấn hỗ trợ hoặc tự mình kích hoạt bằng cách làm theo hướng dẫn trong phong bì đựng thẻ.

Sau khi kích hoạt xong, bạn có thể sử dụng các tiện ích mà thẻ tín dụng mang lại ngay lập tức như: rút tiền mặt, thanh toán hóa đơn, mua sắm, mua hàng online, trả góp bằng thẻ tín dụng…trong hạn mức tín dụng được cấp.

Có nên mở thẻ tín dụng FE Credit?

Ngoài những lợi ích mà việc sử dụng thẻ tín dụng như sự thuận tiện, nhanh chóng thì thẻ tín dụng FE Credit còn sở hữu nhiều ưu điểm khiến bạn nên sở hữu nó ngay từ bây giờ như:

 • Điều kiện mở thẻ dễ dàng.
 • Hạn mức tiêu dùng cao.
 • Phí rút tiền mặt thấp.
 • Ưu đãi giảm giá tại các điểm chấp nhận thẻ.
 • Tích lũy điểm để chuyển đổi thành tiền hoặc quà tặng.
 • Ưu đãi mua sắm trả góp.

Xem thêm:

 

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trướcOnCredit là gì? Cách vay tiền Online chỉ cần CMND tại OnCredit
Bài tiếp theoĐiều kiện, thủ tục vay tiền tín chấp online dễ dàng tại Techcombank